Εταιρία παραγωγής και εμπορίας ενδυμάτων, επιθυμεί να προσλάβει Διευθυντή Εξαγωγών

Διευθυντής εξαγωγών Ο πελάτης μας εταιρία παραγωγής και εμπορίας ενδυμάτων, επιθυμεί να προσλάβει Διευθυντή Εξαγωγών. Απαιτούμενα πρ... thumbnail 1 summary
 • Διευθυντής εξαγωγών Ο πελάτης μας εταιρία παραγωγής και εμπορίας ενδυμάτων, επιθυμεί να προσλάβει Διευθυντή Εξαγωγών. Απαιτούμενα πρ...

  Βιομηχανική επιχείρηση ζητά να προσλάβει Λογιστή

  Λογιστής Βιομηχανίας Ο πελάτης μας βιομηχανική επιχείρηση της βόρειας Αττικής ζητά να προσλάβει  Λογιστή Απόφοιτο/η οικονομικής σχ... thumbnail 1 summary
 • Λογιστής Βιομηχανίας Ο πελάτης μας βιομηχανική επιχείρηση της βόρειας Αττικής ζητά να προσλάβει  Λογιστή Απόφοιτο/η οικονομικής σχ...

  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατρικοί Επισκέπτες ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Ιατρικοί Επισκέπτες - Αθήνα ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατρικοί Επισκέπτες για ενημέρωση Παιδιάτρων  στην περιοχή της Αθήνας. Εσωτερική ή εξωτερική σ... thumbnail 1 summary
 • Ιατρικοί Επισκέπτες - Αθήνα ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατρικοί Επισκέπτες για ενημέρωση Παιδιάτρων  στην περιοχή της Αθήνας. Εσωτερική ή εξωτερική σ...

  Εταιρία για τη συντήρηση του συστήματός της θέλει να προσλάβει έναν / μία προγραμματιστή ERP

  Προγραμματιστής ERP Εμπορική εταιρία της Θεσσαλονίκης για τη συντήρηση του ERP συστήματός της θέλει να προσλάβει έναν / μία προγραμματ... thumbnail 1 summary
 • Προγραμματιστής ERP Εμπορική εταιρία της Θεσσαλονίκης για τη συντήρηση του ERP συστήματός της θέλει να προσλάβει έναν / μία προγραμματ...

  Εταιρία επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα έναν υπάλληλο

  Υπάλληλος αποθήκης στον Εύοσμο Ο πελάτης μας, εμπορική εταιρία στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα έναν υπάλληλο.... thumbnail 1 summary
 • Υπάλληλος αποθήκης στον Εύοσμο Ο πελάτης μας, εμπορική εταιρία στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα έναν υπάλληλο....

  Εμπορική εταιρία θέλει να προσλάβει μόνιμα 3 στελέχη τηλεφωνικών πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών

  3 στελέχη τηλεφωνικών πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών Ο πελάτης μας, εμπορική εταιρία της Θεσσαλονίκης, θέλει να προσλάβει μόνιμα 3 ... thumbnail 1 summary
 • 3 στελέχη τηλεφωνικών πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών Ο πελάτης μας, εμπορική εταιρία της Θεσσαλονίκης, θέλει να προσλάβει μόνιμα 3 ...

  H Megasoft επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της ΤΕΧΝΙΚΟ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟ

  ( K ΩΔ.  SUP /17) Προφίλ Υποψηφίου: -Εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη ( hardware ,  software , δίκτυα) -Γνώσεις σχετικές με thumbnail 1 summary
 • ( K ΩΔ.  SUP /17) Προφίλ Υποψηφίου: -Εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη ( hardware ,  software , δίκτυα) -Γνώσεις σχετικές με

  Εταιρία επιθυμεί να συνεργαστεί με έναν ή μία ERP Programmer

  ERP programmer Εμπορική εταιρία της Θεσσαλονίκης επιθυμεί να συνεργαστεί μόνιμα με έναν ή μία ERP Programmer Οι κατάλληλοι υποψήφιοι... thumbnail 1 summary
 • ERP programmer Εμπορική εταιρία της Θεσσαλονίκης επιθυμεί να συνεργαστεί μόνιμα με έναν ή μία ERP Programmer Οι κατάλληλοι υποψήφιοι...

  Εμπορική εταιρία επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα έναν αποθηκάριο

  Αποθηκάριος στη Θεσσαλονίκη Πελάτης μας, εμπορική εταιρία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα έναν αποθηκάριο. Οι κ... thumbnail 1 summary
 • Αποθηκάριος στη Θεσσαλονίκη Πελάτης μας, εμπορική εταιρία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα έναν αποθηκάριο. Οι κ...

  Βιομηχανική επιχείρηση της Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα έναν/μία Buyer

  Buyer Βιομηχανική επιχείρηση της Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα έναν/μία Buyer   Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες ή ά... thumbnail 1 summary
 • Buyer Βιομηχανική επιχείρηση της Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα έναν/μία Buyer   Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες ή ά...

  Εμπορική εταιρία επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία ERP Specialist

  ERP Specialist Εμπορική εταιρία της Θεσσαλονίκης επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία ERP Specialist Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει ν... thumbnail 1 summary
 • ERP Specialist Εμπορική εταιρία της Θεσσαλονίκης επιθυμεί να προσλάβει έναν/μία ERP Specialist Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει ν...

  ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μεταφορά και εγκατάσταση ιατρικού μηχανήματος

  ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – ΞΑΝΘΗ ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, κατά προτίμηση Τεχνικός Η/Υ, για μεταφορά και thumbnail 1 summary
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – ΞΑΝΘΗ ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, κατά προτίμηση Τεχνικός Η/Υ, για μεταφορά και