Ιδιαίτερα μαθήματα στο μάθημα της Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη

Φιλόλογος με πολυετή διδακτική εμπειρία  και συνεργασία με τα μεγαλύτερα φροντιστήρια της Θεσσαλονίκης -από το 2004 ως σήμερα- παραδίδ... thumbnail 1 summary
 • Φιλόλογος με πολυετή διδακτική εμπειρία  και συνεργασία με τα μεγαλύτερα φροντιστήρια της Θεσσαλονίκης -από το 2004 ως σήμερα- παραδίδ...

  Εμπορική εταιρία επιθυμεί να προσλάβει 2 Μηχανικούς πωλήσεων

  Μηχανικοί Πωλήσεων   Εμπορική εταιρία πελάτης μας επιθυμεί να προσλάβει 2 Μηχανικούς πωλήσεων για την εξυπηρέτηση των πελατών της βιομ... thumbnail 1 summary
 • Μηχανικοί Πωλήσεων   Εμπορική εταιρία πελάτης μας επιθυμεί να προσλάβει 2 Μηχανικούς πωλήσεων για την εξυπηρέτηση των πελατών της βιομ...

  Εταιρία επιθυμεί να προσλάβει 2 Ηλεκτρονικούς ή Ηλεκτρολόγους

  Ηλεκτρονικοί - Ηλεκτρολόγοι Εμπορική εταιρία πελάτης μας επιθυμεί να προσλάβει 2 Ηλεκτρονικούς ή Ηλεκτρολόγους για την συντήρηση τ... thumbnail 1 summary
 • Ηλεκτρονικοί - Ηλεκτρολόγοι Εμπορική εταιρία πελάτης μας επιθυμεί να προσλάβει 2 Ηλεκτρονικούς ή Ηλεκτρολόγους για την συντήρηση τ...

  Ελληνική βιομηχανία επιθυμεί να προσλάβει έναν ή μία απόφοιτο Οικονομικών ή Διοίκησης επιχειρήσεων.

  Εκπαιδευόμενος απόφοιτος Οικονομικών και διοίκησης Ο πελάτης μας, ελληνική βιομηχανία με δραστηριότητα στις ΗΠΑ, επιθυμεί να προσλάβει... thumbnail 1 summary
 • Εκπαιδευόμενος απόφοιτος Οικονομικών και διοίκησης Ο πελάτης μας, ελληνική βιομηχανία με δραστηριότητα στις ΗΠΑ, επιθυμεί να προσλάβει...

  Εταιρία πληροφορικής ζητά να προσλάβει έναν/μία Τεχνικών Δικτύων

  Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών Ο πελάτης μας, εταιρία πληροφορικής στο κέντρο της Αθήνας, ζητά να προσλάβει έναν/μία  Τεχνικών Δικτύων ... thumbnail 1 summary
 • Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών Ο πελάτης μας, εταιρία πληροφορικής στο κέντρο της Αθήνας, ζητά να προσλάβει έναν/μία  Τεχνικών Δικτύων ...

  εταιρία ΕΞΥΠΠ αναζητά συνεργάτες: ΙΑΤΡΟΥΣ - με ειδικότητα Ιατρού Εργασίας ΙΑΤΡΟΥΣ Διαφόρων Ειδικοτήτων,

  Ιατροί Εργασίας   Πελάτης μας εταιρία ΕΞΥΠΠ στο πλαίσιο ανάπτυξης των εργασιών της αναζητά συνεργάτες:  ΙΑΤΡΟΥΣ  - με ειδικότητα Ιατ... thumbnail 1 summary
 • Ιατροί Εργασίας   Πελάτης μας εταιρία ΕΞΥΠΠ στο πλαίσιο ανάπτυξης των εργασιών της αναζητά συνεργάτες:  ΙΑΤΡΟΥΣ  - με ειδικότητα Ιατ...

  Επιχείρηση, ζητά να προσλάβει Πωλητή ή Πωλήτρια HORECA

  Πωλητής HORECA Ο πελάτης μας, εμπορική επιχείρηση, ζητά να προσλάβει Πωλητή ή Πωλήτρια HORECA. Αντικείμενο εργασίας: thumbnail 1 summary
 • Πωλητής HORECA Ο πελάτης μας, εμπορική επιχείρηση, ζητά να προσλάβει Πωλητή ή Πωλήτρια HORECA. Αντικείμενο εργασίας:

  Εταιρία επιθυμεί να προσλάβει γραμματέα πλήρους απασχόλησης

  Γραμματέας Διεύθυνσης (Λ. Αλεξάνδρας-Αθήνα)   Ο πελάτης μας, εξαγωγική εταιρία με έδρα στη Λ. Αλεξάνδρας στην Αθήνα, επιθυμεί να προσλ... thumbnail 1 summary
 • Γραμματέας Διεύθυνσης (Λ. Αλεξάνδρας-Αθήνα)   Ο πελάτης μας, εξαγωγική εταιρία με έδρα στη Λ. Αλεξάνδρας στην Αθήνα, επιθυμεί να προσλ...

  Εταιρία επιθυμεί να προσλάβει Γραμματέα στο Μοσχάτο

  Γραμματέας στο Μοσχάτο Ο πελάτης μας, εταιρία παροχής υπηρεσιών υγείας με έδρα στο Μοσχάτο, επιθυμεί να προσλάβει γραμματέα πλήρου... thumbnail 1 summary
 • Γραμματέας στο Μοσχάτο Ο πελάτης μας, εταιρία παροχής υπηρεσιών υγείας με έδρα στο Μοσχάτο, επιθυμεί να προσλάβει γραμματέα πλήρου...

  Ηλεκτρολόγο Συντηρητή Βιομηχανίας

  Ηλεκτρολόγο Συντηρητή Βιομηχανίας Βιομηχανική επιχείρηση στην βόρεια Αττική επιθυμεί να προσλάβει έναν:  Ηλεκτρολόγο Συντηρητή Βιομη... thumbnail 1 summary
 • Ηλεκτρολόγο Συντηρητή Βιομηχανίας Βιομηχανική επιχείρηση στην βόρεια Αττική επιθυμεί να προσλάβει έναν:  Ηλεκτρολόγο Συντηρητή Βιομη...

  Στελέχη και Διευθυντές καταστημάτων

    Γνωστή μεγάλη λιανεμπορική αλυσίδα καταναλωτικών με καταστήματα σε όλη την Αττική επιθυμεί να προσλάβει στελέχη και διευθυντές καταστ... thumbnail 1 summary
 •   Γνωστή μεγάλη λιανεμπορική αλυσίδα καταναλωτικών με καταστήματα σε όλη την Αττική επιθυμεί να προσλάβει στελέχη και διευθυντές καταστ...