Βιομηχανική επιχείρηση στην περιοχή Μάνδρας Αττικής επιθυμεί να συνεργαστεί με:
ΒΟΗΘΟ ΛΟΓΙΣΤΗ
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία 2-4 έτη και να έχουν αναλάβει ουσιαστικές αρμοδιότητες στο λογιστήριο μιας βιομηχανικής εταιρείας, διαθέτοντας γνώση κοστολόγησης.
Θα πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωμένοι/ες με το λογιστικό επάγγελμα και να έχουν ασχοληθεί με όλο το φάσμα εργασιών ενός εσωτερικού λογιστηρίου.
Οι θέση απαιτεί οι υποψήφιοι να γνωρίζουν οικονομική ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας και να έχουν την ικανότητα να παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτά σε εβδομαδιαία βάση.
Προσφέρεται μόνιμη απασχόληση και σταθερό μηνιαίο εισόδημα.
 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Read more »

Bιομηχανικός παραγωγός αυτοματισμών της Γερμανίας, επιθυμεί να προσλάβει έλληνες:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες και άντρες θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:
- Απόφοιτοι Πολυτεχνικής Σχολής Ελλάδος ή ισότιμη της αλλοδαπής
- Να είναι εγγεγραμμένοι στο ελληνικό ΤΕΕ ή σε αντίστοιχο ευρωπαϊκό φορέα
- Να έχουν προϋπηρεσία διανυθείσα στη βιομηχανία
- Να μιλούν άριστα ή πολύ καλά τη γερμανική γλώσσα
- Προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκή βιομηχανική εταιρία είναι επιθυμητή
Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν μέσω ηλεκτρονικής συνέντευξης με τον εκπρόσωπο του εργοδότη στην Ελλάδα και αν συνεχεία θα μεταβούν στη Γερμανία όπου θα υπογράψουν σύμβαση συνεργασίας.
Οι θέσεις που θα καταλάβουν είναι ποικίλες (διευθυντές, προϊστάμενοι, υπεύθυνοι έργων) και το κριτήριο επιλογής θα είναι, όπως αναμένεται η προϋπηρεσία και οι διοικητικές ικανότητες των υποψηφίων.
Οι συμβάσεις θα είναι ετήσιες κατ' αρχή, και κατόπιν επιτυχίας στην αξιολογική διαδικασία που θα ακολουθήσει, θα προσφερθούν συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Τα βιογραφικά σημειώματα που θα σταλούν στην εταιρία μας θα πρέπει να είναι γραμμένα στα κατ' αρχή γερμανικά και αντίγραφό τους είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά.


 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Read more »

Μονάδα παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων στην Ελευσίνα, επιθυμεί να προσλάβει:
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:
- Απόφοιτοι σχολών Τεχνολογίας Τροφίμων ή Γεωπονικής ή Μηχανολόγοι ΤΕΙ/ΑΕΙ
- Να μιλούν άριστα την αγγλική γλώσσα
- Να έχουν εργαστεί σε παραγωγική μονάδα τροφίμων
- Να έχουν διοικήσει εργατοϋπαλληλικό προσωπικό
- Να είναι ικανοί εκτός από τους στόχου παραγωγής, να επιτυγχάνουν και τους οικονομικούς στόχους της παραγωγικής μονάδας
- Να γνωρίζουν τις αρχές συντήρησης του τεχνολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας
- Να εργάζονται σε καθεστώς εναλλασσόμενων βαρδιών
- Να μπορούν να εργάζονται χωρίς επίβλεψη, επιδεικνύοντας αποτελεσματικότητα

Επικοινωνία με υπεύθυνο αγγελίας


Email: selectiondpt@cremedelacreme.gr .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Read more »

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες και άντρες θα πρέπει να είναι:
- απόφοιτοι αναγνωρισμένης σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή Πολυττεχνείου ειδικότερα, - να γνωρίζουν στην πράξη SQL και .ΝΕΤ,
- να έχουν απασχοληθεί κατά το "στήσιμο" και τη διαχείριση συστημάτων MIS
- να μιλούν άριστα αγγλικά
Η εργασία θα είναι πλήρης και αορίστου χρόνου

Επικοινωνία με υπεύθυνο αγγελίας


Email: selectiondpt@cremedelacreme.gr .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Read more »

www.aggelies.pro Δωρεάν Αναζήτηση - Καταχώρηση Αγγελιών

Aggelies.PRO

Αναζήτηση - Καταχώρηση : Αγγελιών - Ιστοσελίδων - Επιχειρήσεων - Προϊόντων και Διαφημίσεων !

Tips Tricks And Tutorials
Bookmark and Share banner ads
+1 (877) 888-3000 Hello@yoursite.com