Προϊστάμενος Λογιστής Α’ Τάξεως

Πελάτης μας λογιστική εταιρία στα βόρεια προάστια της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει Λογιστή-Φοροτεχνικό Α' Τάξεως για να διοικεί τις... thumbnail 1 summary
 • Πελάτης μας λογιστική εταιρία στα βόρεια προάστια της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει Λογιστή-Φοροτεχνικό Α' Τάξεως για να διοικεί τις...

  Developer

  Ο πελάτης μας, εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών θα ήθελε να προσλάβει έναν Developer για την λειτουργία και συντήρηση των συστ... thumbnail 1 summary
 • Ο πελάτης μας, εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών θα ήθελε να προσλάβει έναν Developer για την λειτουργία και συντήρηση των συστ...

  HR Manager Athens

  Our client a multi-national high-tech services provider in the tourist industry, wishes to hire a HR Manager in Athens.   Within Peopl... thumbnail 1 summary
 • Our client a multi-national high-tech services provider in the tourist industry, wishes to hire a HR Manager in Athens.   Within Peopl...

  Σχεδιαστής ψυκτικών κυκλωμάτων και μηχανολογικών μερών

  Ο πελάτης μας, βιομηχανία παραγωγής ψυκτικών κυκλωμάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού της Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα έναν ή ... thumbnail 1 summary
 • Ο πελάτης μας, βιομηχανία παραγωγής ψυκτικών κυκλωμάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού της Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα έναν ή ...

  Πρακτικός Μηχανικός Συντήρησης Εργοστασίου στη Θεσσαλονίκη

  Ο πελάτης μας, εργοστάσιο τυποποίησης και συσκευασίας φρούτων στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση έναν Πρακτικό ... thumbnail 1 summary
 • Ο πελάτης μας, εργοστάσιο τυποποίησης και συσκευασίας φρούτων στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί να προσλάβει για μόνιμη απασχόληση έναν Πρακτικό ...

  Εταιρία παραγωγής και εμπορίας ενδυμάτων, επιθυμεί να προσλάβει Διευθυντή Εξαγωγών

  Διευθυντής εξαγωγών Ο πελάτης μας εταιρία παραγωγής και εμπορίας ενδυμάτων, επιθυμεί να προσλάβει Διευθυντή Εξαγωγών. Απαιτούμενα πρ... thumbnail 1 summary
 • Διευθυντής εξαγωγών Ο πελάτης μας εταιρία παραγωγής και εμπορίας ενδυμάτων, επιθυμεί να προσλάβει Διευθυντή Εξαγωγών. Απαιτούμενα πρ...

  Βιομηχανική επιχείρηση ζητά να προσλάβει Λογιστή

  Λογιστής Βιομηχανίας Ο πελάτης μας βιομηχανική επιχείρηση της βόρειας Αττικής ζητά να προσλάβει  Λογιστή Απόφοιτο/η οικονομικής σχ... thumbnail 1 summary
 • Λογιστής Βιομηχανίας Ο πελάτης μας βιομηχανική επιχείρηση της βόρειας Αττικής ζητά να προσλάβει  Λογιστή Απόφοιτο/η οικονομικής σχ...

  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατρικοί Επισκέπτες ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Ιατρικοί Επισκέπτες - Αθήνα ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατρικοί Επισκέπτες για ενημέρωση Παιδιάτρων  στην περιοχή της Αθήνας. Εσωτερική ή εξωτερική σ... thumbnail 1 summary
 • Ιατρικοί Επισκέπτες - Αθήνα ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατρικοί Επισκέπτες για ενημέρωση Παιδιάτρων  στην περιοχή της Αθήνας. Εσωτερική ή εξωτερική σ...

  Εταιρία για τη συντήρηση του συστήματός της θέλει να προσλάβει έναν / μία προγραμματιστή ERP

  Προγραμματιστής ERP Εμπορική εταιρία της Θεσσαλονίκης για τη συντήρηση του ERP συστήματός της θέλει να προσλάβει έναν / μία προγραμματ... thumbnail 1 summary
 • Προγραμματιστής ERP Εμπορική εταιρία της Θεσσαλονίκης για τη συντήρηση του ERP συστήματός της θέλει να προσλάβει έναν / μία προγραμματ...

  Εταιρία επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα έναν υπάλληλο

  Υπάλληλος αποθήκης στον Εύοσμο Ο πελάτης μας, εμπορική εταιρία στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα έναν υπάλληλο.... thumbnail 1 summary
 • Υπάλληλος αποθήκης στον Εύοσμο Ο πελάτης μας, εμπορική εταιρία στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα έναν υπάλληλο....

  Εμπορική εταιρία θέλει να προσλάβει μόνιμα 3 στελέχη τηλεφωνικών πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών

  3 στελέχη τηλεφωνικών πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών Ο πελάτης μας, εμπορική εταιρία της Θεσσαλονίκης, θέλει να προσλάβει μόνιμα 3 ... thumbnail 1 summary
 • 3 στελέχη τηλεφωνικών πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών Ο πελάτης μας, εμπορική εταιρία της Θεσσαλονίκης, θέλει να προσλάβει μόνιμα 3 ...

  H Megasoft επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της ΤΕΧΝΙΚΟ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟ

  ( K ΩΔ.  SUP /17) Προφίλ Υποψηφίου: -Εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη ( hardware ,  software , δίκτυα) -Γνώσεις σχετικές με thumbnail 1 summary
 • ( K ΩΔ.  SUP /17) Προφίλ Υποψηφίου: -Εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη ( hardware ,  software , δίκτυα) -Γνώσεις σχετικές με
  ...