Εργάτης ζητεί εργασία

Ζητείτε  οποιαδήποτε εργασία στην περιοχή της Αττικής από εργάτη που διαθέτει και κάρτα εργασίας ΟΑΕΔ . Τηλ: 6980 283 784 thumbnail 1 summary
Ζητείτε οποιαδήποτε εργασία στην περιοχή της Αττικής από εργάτη που διαθέτει και κάρτα εργασίας ΟΑΕΔ .
Τηλ: 6980 283 784

Δεν υπάρχουν σχόλια

...