Γραφείο 18 τ.μ.

Ακαδημία  Σόλωνος γ ραφείο 18 τ.μ 3ου , γωνιακό, φωτεινό, πόρτα ασφαλείας,δίχωρο, διπλά τζάμια, λοιπές πολυτελής προσθήκες , δικό του ρολό... thumbnail 1 summary
Ακαδημία Σόλωνος γραφείο 18 τ.μ 3ου , γωνιακό, φωτεινό, πόρτα ασφαλείας,δίχωρο, διπλά τζάμια, λοιπές πολυτελής
προσθήκες , δικό του ρολόι ΔΕΗ, τιμή 200 ευρώ.


τηλ. 210/3840269

Δεν υπάρχουν σχόλια

...