ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΧΩ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (LOWER), ΙΤΑΛΙΚΩΝ (MEDIO) ΚΑΙ Η/Υ ( WORD &INTERNET) ΕΚΠΛΗΡΩΜΕ... thumbnail 1 summary
ΕΧΩ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (LOWER), ΙΤΑΛΙΚΩΝ (MEDIO) ΚΑΙ Η/Υ ( WORD &INTERNET) ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Επικοινωνία με υπεύθυνο αγγελίας



Phone:     6943911801


.Email:      scorpios19831983@yahoo.gr



 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

Δεν υπάρχουν σχόλια

...