Καθηγήτρια αγγλικών με εμπειρία στο χώρο, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα

Καθηγήτρια αγγλικών με εμπειρία στο χώρο, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και φοιτητές. Προετοιμασία thumbnail 1 summary
Καθηγήτρια αγγλικών με εμπειρία στο χώρο, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και φοιτητές. Προετοιμασία
πτυχίων ECCE (LOWER) και ECPE(PROFICIENCY) Cambridge / Michigan. Τιμές προσιτές!


Επικοινωνία με υπεύθυνο αγγελίας

Phone: 6946213935


.Email:   konstantinakouzoglou@gmail.com .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

Δεν υπάρχουν σχόλια

...