Ελαιοχρωματιστής Ελληνας αναζητά εργασία σε συνεργείο η εταιρεία

Ελαιοχρωματιστής  Ελληνας με 15 ετη πείρα στους ελαιοχρωματισμούς οικιών καταστημάτων και οικοδομών γνωστής σπατουλαριστών και χρωμάτων... thumbnail 1 summary
Ελαιοχρωματιστής Ελληνας με 15 ετη πείρα στους ελαιοχρωματισμούς οικιών καταστημάτων και οικοδομών γνωστής σπατουλαριστών και χρωμάτων με προσοχή στην λεπτομέρεια και στην τελειότητα της εργασίας αναζητά εργασία σε
 συνεργείο η εταιρεία με μεροκάματο 35 ευρώ


Επικοινωνία με υπεύθυνο αγγελίας

Phone: 6981215974


.Email:  mixalhskap1@hotmail.com .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

Δεν υπάρχουν σχόλια

...