Η New Media ΑΕ αναζητά συνεργάτες Πωλητές WebSite και εφαρμογών Social Media.

Η New Media ΑΕ ( www.new-media.gr ), καινοτόμος εταιρία στον κλάδο της Πληροφορικής και των εταιρικών WebSite, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επ... thumbnail 1 summary
Η New Media ΑΕ (www.new-media.gr), καινοτόμος εταιρία στον κλάδο της Πληροφορικής και των εταιρικών WebSite, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επιθυμεί να συνεργαστεί με: 

Πωλητές WebSite και εφαρμογών Social Media.
Προφίλ Υποψηφίων:
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άλλο τίτλο σπουδών σχετικό με πληροφορική και πωλήσεις.
• Εμπειρία σε πωλήσεις υπηρεσιών πληροφορικής
• Άριστη γνώση αγγλικών και τεχνικών όρων πληροφορικής
• Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα την Θεσσαλονίκη
• Δίπλωμα οδήγησης.
Απαιτούμενα Χαρακτηριστικά:
• Συνέπεια, επαγγελματισμός, ομαδικό πνεύμα, δυνατότητα απόδοσης κάτω από συνθήκες πίεσης
• Ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές πληροφορικής και social media.
Καθήκοντα:
• Πωλήσεις website με προδιαγραφές ορισμένες από την εταιρία.
• Ραντεβού με πελάτες με σκοπό την πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας.
• Ανάλυση προδιαγραφών αναγκών πελάτη και προσαρμογή στα προϊόντα της εταιρίας.
• Ανάπτυξη πελατολογίου και δημιουργία νέου.
Η εταιρία μας προσφέρει:
• Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
• Ευκαιρίες πολύπλευρης ανάπτυξης σε αντικείμενα αιχμής
• Αμοιβή με ποσοστά επί των πωλήσεων και αναλόγως της απόδοσης. 

Επικοινωνία με υπεύθυνο αγγελίας


.Βιογραφικά στο email: info@new-media.gr .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

Δεν υπάρχουν σχόλια

...