Νοσηλεύτρια αναλαμβάνει νοσηλεία κατ' οίκον

Νοσηλεύτρια  με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αναλαμβάνει νοσηλεία κατ' οίκον  (οροί,ενέσεις αλλαγές τραυμάτων κ.λ.π)  Επικοινωνία ... thumbnail 1 summary
Νοσηλεύτρια με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αναλαμβάνει νοσηλεία κατ' οίκον
 (οροί,ενέσεις αλλαγές τραυμάτων κ.λ.π) 
Επικοινωνία με υπεύθυνο αγγελίας

 τηλ 6930408462 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

Δεν υπάρχουν σχόλια

...