Μονάδα παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων επιθυμεί να προσλάβει: ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μονάδα παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων στην Ελευσίνα, επιθυμεί να προσλάβει: ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Οι κατάλληλοι υπο... thumbnail 1 summary
Μονάδα παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων στην Ελευσίνα, επιθυμεί να προσλάβει:
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:
- Απόφοιτοι σχολών Τεχνολογίας Τροφίμων ή Γεωπονικής ή Μηχανολόγοι ΤΕΙ/ΑΕΙ
- Να μιλούν άριστα την αγγλική γλώσσα
- Να έχουν εργαστεί σε παραγωγική μονάδα τροφίμων
- Να έχουν διοικήσει εργατοϋπαλληλικό προσωπικό
- Να είναι ικανοί εκτός από τους στόχου παραγωγής, να επιτυγχάνουν και τους οικονομικούς στόχους της παραγωγικής μονάδας
- Να γνωρίζουν τις αρχές συντήρησης του τεχνολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας
- Να εργάζονται σε καθεστώς εναλλασσόμενων βαρδιών
- Να μπορούν να εργάζονται χωρίς επίβλεψη, επιδεικνύοντας αποτελεσματικότητα

Επικοινωνία με υπεύθυνο αγγελίας


Email: selectiondpt@cremedelacreme.gr .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

Δεν υπάρχουν σχόλια

...