Εταιρία επιθυμεί να προσλάβει έναν μία: IT PROGRAMMER

Εταιρία της Θεσσαλονίκης, επιθυμεί για τις ανάγκες μηχανοργάνωσής της να προσλάβει έναν μία: IT PROGRAMMER (Θεσσαλονίκη) Οι απολύτως ... thumbnail 1 summary
Εταιρία της Θεσσαλονίκης, επιθυμεί για τις ανάγκες μηχανοργάνωσής της να προσλάβει έναν μία:
IT PROGRAMMER (Θεσσαλονίκη)
Οι απολύτως απαραίτητες γνώσεις του/της θα πρέπει να αφορούν κυρίως τα πιο κάτω:
- C# .NET Framework 3.5+
ASP.NET Web Forms
- SQL Server 2008+
- HTML
- CSS
- JavaScript
Οι προαιρετικές γνώσεις του/της θα πρέπει όμως να περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:
- .NET Framework Custom Controls (Web/Server Controls)
- .NET Framework DataSets
- .NET Framework Reflections
- .NET Framework LINQ
ASP.NET Ajax
ASP.NET User Controls
ASP.NET Web Services
- HTML 5
- CSS 3
- JavaScript OOP/Classes/Prototypes
- jQuery
- jQuery Plugins
- jQuery UI
- jQuery UI Widgets
Παρακαλείσθε τα βιογραφικά σας σημειώματα να τα στέλνετε σε μορφή επεξεργαστή κειμένου και να περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.


Επικοινωνία με υπεύθυνο αγγελίας


.Email: selectiondpt@cremedelacreme.gr .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

Δεν υπάρχουν σχόλια

...