Ελληνική βιομηχανική επιχείρηση ζητεί να προσλάβει τρεις: ΠΩΛΗΤΕΣ XVAN

Ο πελάτης μας, ελληνική βιομηχανική επιχείρηση ζητεί για τις ανάγκες στελέχωσης του τμήματος πωλήσεων, να προσλάβει τρεις: ΠΩΛΗΤΕΣ XVAN... thumbnail 1 summary
Ο πελάτης μας, ελληνική βιομηχανική επιχείρηση ζητεί για τις ανάγκες στελέχωσης του τμήματος πωλήσεων, να προσλάβει τρεις:
ΠΩΛΗΤΕΣ XVAN
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία στο ίδιο αντικείμενο τουλάχιστον 1 έτους, συνοδευόμενη από τις κατάλληλες αρετές πωλήσεων, επικοινωνίας, οικονομικής διαχείρισης, που συνοδεύουν και χαρακτηρίζουν την εκτέλεση της εργασίας για την υπόψη θέση.

Επικοινωνία με υπεύθυνο αγγελίας


Emailselectiondpt@cremedelacreme.gr .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

Δεν υπάρχουν σχόλια

...