Οικονομολόγοι - Τραπεζικοί

ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ(Financial Planning) σε: Επενδύσεις, διαχείριση κινδύνου, τραπεζικά. ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχιούχες/χοι ΑΕΙ-... thumbnail 1 summary
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ(Financial Planning) σε: Επενδύσεις, διαχείριση κινδύνου, τραπεζικά. ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχιούχες/χοι ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, άνω των 27 ετών. Ποιοτική εκπαίδευση-αξιοκρατική εξέλιξη.

Επικοινωνία με υπεύθυνο αγγελίας

τηλέφωνο 210-6773990, κυρία Καρρά.


 Ε-mail   karram192@yahoo.gr .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

Δεν υπάρχουν σχόλια

...