Ζητούνται άτομα να εργασθούν ως πωλητές – πωλήτριες

Ζητούνται άτομα με ή χωρίς εμπειρία άνω των 18 χρόνων να εκπαιδευτούν και να εργασθούν ως πωλητές – πωλήτριες. Δυνατότητα εξέλιξης. Αποσ... thumbnail 1 summary
Ζητούνται άτομα με ή χωρίς εμπειρία άνω των 18 χρόνων να εκπαιδευτούν και να εργασθούν ως πωλητές – πωλήτριες. Δυνατότητα εξέλιξης. Αποστείλετε βιογραφικό με φωτογραφία στο
email: suncitypromotion@gmail.com ΥΠΟΨΙΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ


 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

Δεν υπάρχουν σχόλια

...