Ζητείται για πρόσληψη άτομο με ικανό και επικοινωνιακό χαρακτήρα.

Παρέχονται αμοιβές, bonus, εκπαίδευση και προοπτική καριέρας. Εκδήλωση ενδιαφέροντος... Επικοινωνία  με υπεύθυνο  αγγελίας thumbnail 1 summary
Παρέχονται αμοιβές, bonus, εκπαίδευση και προοπτική καριέρας. Εκδήλωση ενδιαφέροντος...
Επικοινωνία με υπεύθυνο αγγελίας αποστολή βιογραφικών: alxasf2005@gmail.com


 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

Δεν υπάρχουν σχόλια

...