Εταιρεία πληροφορικής ζητεί Στέλεχος Πωλήσεων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: -Βασικές γνώσεις εφαρμογών Εμπορικής Διαχείρισης -Ευχάριστη προσωπικότητα και ευχέρεια επικοινωνίας... thumbnail 1 summary
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
-Βασικές γνώσεις εφαρμογών Εμπορικής Διαχείρισης
-Ευχάριστη προσωπικότητα και ευχέρεια επικοινωνίας
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)
-Ομαδικό πνεύμα και
διάθεση συνεργασίας
-Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί

Προσφέρονται:
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (Μισθός – Bonus – Ασφάλιση)
-Έτοιμο πελατολόγιο
-Αυτοκίνητο εταιρείας
-Κινητό τηλέφωνο
-Άριστο περιβάλλον εργασίας
-Συνεχής εκπαίδευση
-Άμεση προοπτική εξέλιξης
Αποστείλατε το βιογραφικό σας, συμπληρώνοντας τον κωδικό θέσης, στο e-mail: info@aixmipl.gr. Τ: 2105750473.


 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

Δεν υπάρχουν σχόλια

...