ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΚΡΗΤΗ & ΑΘΗΝΑ

Εταιρεία Κατασκευής & Προώθησης Ιστοσελίδων Ζητάει άτομα για την στελέχωση του τμήματος Marketing & πωλήσεων στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ... thumbnail 1 summary
Εταιρεία Κατασκευής & Προώθησης Ιστοσελίδων Ζητάει άτομα για την στελέχωση του τμήματος Marketing & πωλήσεων στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,
Προσόντα :
Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε πωλήσεις -επιθυμητή όχι απαραίτητη,
Γνώση Αγγλικής γλώσσας
Δυνατότητα αντίληψης των
¨αναγκών¨ του πελάτη
Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος (drive for result)
Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, πνεύμα συνεργασίας, ευχάριστη προσωπικότητα

Παρέχονται:
σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
επιλογή μισθοδοσίας ή προμηθειών
Ευκαιρία καριέρας ΑΠΟΣΤΟΛΗ CV στο cv@loginet.gr
ή στο apardalis@loginet.gr
 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

Δεν υπάρχουν σχόλια

...