Ζητούνται άτομα με πτυχίο Νοσηλευτικής ή Φυσιοθεραπείας

Ζητούνται άτομα με πτυχίο Νοσηλευτικής ή Φυσιοθεραπείας με γνώσεις Αγγλικών για δουλειά στην Αγγλία και την Ιρλανδία. Εμπειρία προαιρετι... thumbnail 1 summary
Ζητούνται άτομα με πτυχίο Νοσηλευτικής ή Φυσιοθεραπείας με γνώσεις Αγγλικών για δουλειά στην Αγγλία και την Ιρλανδία. Εμπειρία προαιρετική.
Για περισσότερες πληροφορίες και βιογραφικά
στο cv@jobtrust.gr με θέμα Nurses UK.


Δεν υπάρχουν σχόλια

...