Φιλόλογος του πανεπιστημίου Κρήτης παραδίδει φιλολογικά μαθήματα

Φιλόλογος του πανεπιστημίου Κρήτης παραδίδει φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές δημοτικού,γυμνασίου,και σε μαθητές λυκείου λατινικά. Αναλαμβ... thumbnail 1 summary
Φιλόλογος του πανεπιστημίου Κρήτης παραδίδει φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές δημοτικού,γυμνασίου,και σε μαθητές λυκείου λατινικά. Αναλαμβάνει την καθημερινή μελέτη σε παιδιά δημοτικού.
Τιμές προσιτές (Ηράκλειο - Γάζι) . Τηλ. 6949563452


Δεν υπάρχουν σχόλια

...