Εταιρεία Πληροφορικής στο Περιστέρι ζητά Υπάλληλο για Τelemarketing - Γραμματεία Πωλήσεων

Προφίλ Υποψήφιας: - Ηλικία έως 30 ετών - Πολύ καλή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας - Άριστη Γνώση Η/Υ - Eμπειρία σε thumbnail 1 summary
Προφίλ Υποψήφιας:
- Ηλικία έως 30 ετών
- Πολύ καλή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
- Άριστη Γνώση Η/Υ
- Eμπειρία σε
call center και Τelemarketing
- Ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα, προθυμία
- Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ευχέρεια στην επικοινωνία

Η εταιρία προσφέρει:
-Μισθός – Ασφάλιση
-Άριστο περιβάλλον εργασίας
-Προοπτική εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό θέσης (ΤΕ16) με e-mail στο: info@aixmipl.gr . Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.


Δεν υπάρχουν σχόλια

...