Στελέχη για Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό

ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ(Financial Planning) σε: Επενδύσεις, διαχείριση κινδύνου. ΠΡΟΣΟΝΤΑ: thumbnail 1 summary
ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ(Financial Planning) σε: Επενδύσεις, διαχείριση κινδύνου. ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχιούχες/χοι Οικονομικής Κατεύθυνσης, άνω των 28 ετών. Ποιοτική υψηλού επιπέδου εκπαίδευση-αξιοκρατική εξέλιξη-υψηλές προοπτικές. Ε-mail karram192@yahoo.gr τηλέφωνο 210-6773990, κυρία Καρρά.


Δεν υπάρχουν σχόλια

...