Εταιρία στο Χαλάνδρι ζητεί να προσλάβει 4ωρη απογευματινή γραμματέα

4ωρη απογευματινή γραμματέας (Χαλάνδρι) Εταιρία παροχής υπηρεσιών στο Χαλάνδρι ζητεί να προσλάβει 4ωρη απογευματινή γραμματέα   thumbnail 1 summary
4ωρη απογευματινή γραμματέας (Χαλάνδρι)
Εταιρία παροχής υπηρεσιών στο Χαλάνδρι ζητεί να προσλάβει 4ωρη απογευματινή γραμματέα 

για ωράριο εργασίας 15:00 - 19:00 η οποία να διαθέτει τα πιο κάτω προσόντα:
- καλή γνώση Αγγλικών
- άριστη γνώση υπολογιστών γραφείου και ιδιαίτερα Powerpoint
- προϋπηρεσία σε γραμματειακά καθήκοντα οργανωμένης εταιρίας 2-3 ετών
- αυξημένη κοινωνικότητα προκειμένου να χειρίζεται θέματα προσωπικού και επικοινωνία με τους πελάτες.
- άδεια οδήγησης
Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο Info@hrstrategy.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια

...