Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ - ΙΕΚ - ΚΕΚ

Στελεχώνουμε μεγάλη Μονάδα του διεθνούς ομίλου μας στην Αθήνα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη   thumbnail 1 summary
Στελεχώνουμε μεγάλη Μονάδα του διεθνούς ομίλου μας στην Αθήνα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη  
10 απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ  - ΚΕΚ  άνω των 27 ετών, με ικανή εργασιακή εμπειρία, για τη στελέχωση νευραλγικών θέσεων.  Βιογραφικά στο e-mail   tsakiris1958@gmail.com  τηλέφωνο  210 6773990, κύριος Τσακίρης.

Δεν υπάρχουν σχόλια

...