Διεθνής όμιλος με έδρα στην Αθήνα, ζητά 6 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΕΙ - ΤΕΙ

  Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου     Διεθνής όμιλος με έδρα στην Αθήνα, ζητά  6   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ  ΑΕΙ  -  ΤΕΙ  για άμεση στελέχωση θέσεων με thumbnail 1 summary
 Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου 
 Διεθνής όμιλος με έδρα στην Αθήνα, ζητά  6   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ  ΑΕΙ  -  ΤΕΙ  για άμεση στελέχωση θέσεων με
προοπτικές εξέλιξης.
Πληροφορίες κ. Μαλλίδης στο τηλέφωνο  210-6773990
  e-mail  mallidis100@gmail.com.

Δεν υπάρχουν σχόλια

...