Ηλεκτρολόγο Συντηρητή Βιομηχανίας

Ηλεκτρολόγο Συντηρητή Βιομηχανίας Βιομηχανική επιχείρηση στην βόρεια Αττική επιθυμεί να προσλάβει έναν:  Ηλεκτρολόγο Συντηρητή Βιομη... thumbnail 1 summary
Ηλεκτρολόγο Συντηρητή Βιομηχανίας
Βιομηχανική επιχείρηση στην βόρεια Αττική επιθυμεί να προσλάβει έναν: Ηλεκτρολόγο Συντηρητή Βιομηχανίας απόφοιτο Ηλεκτρολογίας ή ΤΕΙ με προϋπηρεσία 3 ετών σε σύγχρονη βιομηχανική μονάδα.

Θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα εκτός από την Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα, να διαβάζουν άριστα ηλεκτρολογικό σχέδιο.
Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο Info@hrstrategy.gr (www.hrstategy.gr)
.

Δεν υπάρχουν σχόλια

...