Νέες θέσεις εργασίας στο δήμο Νεάπολης – Συκεών

Με τη δημιουργία συνολικά 430 θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου παρεμβαίνει ο δήμος Νεάπολης-Συκεών στην ενίσχυση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας. >>>

Αυτό επιτυγχάνεται με τη...
συνεργασία τριών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με τις οποίες ο δήμος υπέγραψε το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας, με την πρώτη προκήρυξη να έχει ήδη τεθεί σε ισχύ.
Συγκεκριμένα, ο δήμος Νεάπολης-Συκεών υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), εξασφαλίζοντας μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας πολλών ειδικοτήτων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς των κοινωνικών υπηρεσιών, της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος, κ.ά. Αυτοί θα απασχοληθούν με ευθύνη των ΜΚΟ με τη διαχείριση των θέσεων να γίνεται από το δήμο με συγκεκριμένες στοχεύσεις και κατευθύνσεις, ενώ η επιλογή τους θα γίνει από το ΑΣΕΠ με βάση το σύστημα της μοριοδότησης.
Ήδη η πρώτη προκήρυξη, η οποία αφορά στην πρόσληψη 120 ατόμων τριών διαφορετικών ειδικοτήτων, και επίσημα είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της συνεργασίας με το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Η προκήρυξη (ΚΟΧ 6.202A/1/2012) για το δήμο Νεάπολης-Συκεών αναφέρεται σε 54 τραπεζοκόμους για τη σίτιση των παιδιών σε ολοήμερα σχολεία, σε 42 σχολικούς τροχονόμους για την οδική ασφάλεια των μαθητών και 24 καθηγητές φυσικής αγωγής για την υλοποίηση του προγράμματος της ανοικτής άθλησης στα σχολεία.

. .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

salonicanews.com
Νεότερη Παλαιότερη