Εργάτης ζητεί εργασία

Ζητείτε οποιαδήποτε εργασία στην περιοχή της Αττικής από εργάτη που διαθέτει και κάρτα εργασίας ΟΑΕΔ .
Τηλ: 6980 283 784

Νεότερη Παλαιότερη