«ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως επτά (7) μηνών, συνολικά εκατόν ογδόντα (180) ατόμων


Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως επτά (7) μηνών (20/7/2012)

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΦEΣTIBAΛ KINHMATOΓPAΦOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ»
έχοντας υπόψη:


1) τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2) την Αρ. 7833 04/11/2011 απόφαση ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» του ΕΣΠΑ 2007-2013
3) την υπ’ αριθμ. 303 απόφαση της από 18.07.2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη περί δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης
4) την με αρ. πρωτ. 5300/13.07.2012 Διατύπωση Σύμφωνης γνώμης για την εκτέλεση υποέργου με αυτεπιστασία από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
5) την με αρ. πρωτ. 090/53/16.07.2012 απόφαση Διευθυντή για την εκτέλεση υποέργου με αυτεπιστασία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως επτά (7) μηνών, συνολικά εκατόν ογδόντα (180) ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η, ιε Νόμου 2190/1994) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των παράλληλων προγραμμάτων του 53ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
Κωδ.ΕιδικότηταΑριθμ.  Χρον. ΔιάρκειαΤόπος εργασίας*Μηνιαία ή ημερήσια αμοιβή (συμπ. εργοδοτικών εισφορών, κρατήσεων κλπ. πλήν ΦΠΑ)
1.1ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ27 μήνεςΑΘΗΝΑ2.000 € / μήνα
1.2ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ14 μήνεςΑΘΗΝΑ2.000 € / μήνα
1.3ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ12 μήνεςΑΘΗΝΑ2.000 € / μήνα
1.4ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΚΛΗΤΗΡΕΣ22 μήνεςΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.800 € / μήνα
1.5ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΤΜΗΜΑΤΩΝ811 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
1.6ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –ΚΛΗΤΗΡΕΣ211 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
2.1ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ12 μήνεςΑΘΗΝΑ1.800 € / μήνα
2.2ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ11 μήναΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.000 € / μήνα
2.3ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ -ΟΔΗΓΟΣ114 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
2.4ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ -ΟΔΗΓΟΙ211 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
2.5ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ -ΟΔΗΓΟΙ1111 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
2.6ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ- ΥΠΟΔΟΧΗ311 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
2.7ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ411 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
2.8ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΥΠΟΔΟΧΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ211 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
3.1ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ17 μήνεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.000 € / μήνα
3.2ΒΟΗΘΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ111 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
3.3ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ CINEKARTA F /INFO DESKS - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ221 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
3.4ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-CINEKARTA F /INFO DESKS214 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
3.5ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-CINEKARTA F /INFO DESKS811 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
3.6ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ115 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
3.7ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ12 μήνεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2000€ / μήνα
3.8ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΟΔΗΓΟΣ11 μήναςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1800€ / μήνα
3.9ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ125 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
3.10ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1120 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
4.1ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ17 μήνεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.000 € / μήνα
4.2ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ16 μήνεςΑΘΗΝΑ2.000 € / μήνα
4.3ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ17 μήνεςΑΘΗΝΑ2.000 € / μήνα
4.4ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ11 μήναΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1800€ / μήνα
4.5ΒΟΗΘΟΣ ΞΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ110 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
4.6ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ210 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
4.7ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΡΕΠΟΡΤΕΡ410 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
4.8ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ110 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
4.9ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΚΛΗΤΗΡΑΣ110 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
4.10ΒΟΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ22 μήνεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.800 € / μήνα
4.11ΒΟΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ115 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
4.12ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΤΣΑΝΤΩΝ112 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
4.13ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΤΣΑΝΤΩΝ212 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
4.14ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ- ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ12 μήνεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.000 € / μήνα
4.15ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ – ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ115 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
5.1ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ12 μήνεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.000 € / μήνα
5.2ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ12 μήνεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.800 € / μήνα
5.3ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – TICKETING MANAGER11,5 μήναςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.000 € / μήνα
5.4ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1222 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
5.5ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΚΛΗΤΗΡΑΣ122 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
5.6ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ –  TICKETING MASTERS425ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
5.7ΤΑΜΙΕΣ1812 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
5.8ΤΑΜΙΕΣ315 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
5.9ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ416 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
6.1ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ12 μήνεςΑΘΗΝΑ2.000 € / μήνα
6.2ΒΟΗΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ12 μήνεςΑΘΗΝΑ1.800 € / μήνα
6.3ΒΟΗΘΟΙ  ΑΓΟΡΑΣ310 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
6.4ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ12 μήνεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.000 € / μήνα
6.5ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ12 μήνεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.800 € / μήνα
7.1ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ11,5 μήναςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.000 € / μήνα
7.2ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ12 μήνεςΑΘΗΝΑ1.800 € / μήνα
7.3ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ11 μήναςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.800 € / μήνα
7.4ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ11 μήναςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.800 € / μήνα
7.5ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ125 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
7.6ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ120 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
7.7ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΙ215 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
7.8ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΛΗΤΗΡΑΣ120 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
7.9ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ  11 μήναΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.000 € / μήνα
7.10ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΩΝ  11 μήναΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.000 € / μήνα
7.11ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ118 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ110 € / ημέρα
7.12ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ712 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ110 € / ημέρα
7.13ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ115 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα
7.14ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ1711 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ70 € / ημέρα

Συνολικός αριθμός : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) άτομα

*Επισήμανση: Από 2 έως 11 Νοεμβρίου 2012, που θα διεξαχθεί το 53ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όλο το προσωπικό θα εργάζεται στην έδρα του Φεστιβάλ στην Θεσσαλονίκη.

Στις παραπάνω αναφερόμενες αμοιβές συμπεριλαμβάνονται οι βασικές μικτές αποδοχές, οι αποδοχές για τα δύο Σαββατοκύριακα της διοργάνωσης, οι αποδοχές αδείας και δώρου Πάσχα αναλογικά και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές, δηλαδή το συνολικό κόστος της σύμβασης σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι αναφερόμενες αμοιβές των συμβάσεων μίσθωσης έργου δεν συμπεριλαμβάνουν, τον αναλογούντα ΦΠΑ, όπου αυτός προβλέπεται.

Λήξη υποβολής του συνόλου της αίτησης τη Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 και ώρα 17:00. 

Τα ειδικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής περιέχονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης που είναι ανηρτημένη στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filmfestival.gr


Ο Διευθυντής
Δημήτρης Εϊπίδης
... ...

 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Νεότερη Παλαιότερη