Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Πράσινο «φως» για 500 προσλήψεις σωφρονιστικών υπαλλήλων

«Πράσινο φως» για την πρόσληψη 500 μονίμων υπαλλήλων, για την κάλυψη των σωφρονιστικών καταστημάτων και τη δυνατότητα στελέχωσης...των τριών νέων φυλακών σε Νιγρίτα, Δράμα και Χανιά, έδωσε η ειδική επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας (ν. 2190/94).
Για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης... αποφάσισε το απελθόν Υπουργικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση και ο τ. υπηρεσιακός υπουργός Χρ. Γεραρής κάλεσε τον νέο υπουργό Δικαιοσύνης Α. Ρουπακιώτη να φροντίσει ως πρώτο μέλημα να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις των νέων καταστημάτων κράτησης, που δεν μπορούν ακόμα να στελεχωθούν και να δεχθούν κρατουμένους. 

Η διαδικασία των 500 προσλήψεων αναμένεται να προχωρήσει πολύ σύντομα, δεδομένου ότι η κατάσταση στις φυλακές είναι εκρηκτική αφού κρατούνται 12.500 κρατούμενοι (με 30% υπέρβαση των θέσεων κράτησης), που κατά 70% είναι αλλοδαποί από 101 χώρες και υπάρχει έλλειψη επαρκούς προσωπικού, αφού το σύνολο του φυλακτικού και διοικητικού προσωπικού προσεγγίζει τους 5.000 υπαλλήλους. 

Οι προϋποθέσεις για τους σωφρονιστικούς
Προκειμένου να προσληφθούν, οι υποψήφιοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα
κριτήρια, ενώ θα περάσουν και από συγκεκριμένες ειδικές δοκιμασίες και εκπαίδευση. Ως γενική αρχή, ισχύει ότι υπάρχει όριο ηλικίας για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, αλλά και όριο αναστήματος (οι άνδρες 1,70 μ. και οι
γυναίκες 1,60 μ.). Για την πρόσληψη απαιτείται, επίσης, να κατέχουν απολυτήριο ενιαίου λυκείου ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή πτυχίο Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει του βαθμού τίτλου σπουδών, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει η εγγραφή στα δημοτολόγια δήμων ή κοινοτήτων για τουλάχιστον μία διετία και η μόνιμη διαμονή για το ίδιο χρονικό διάστημα στους νομούς όπου
εδρεύουν τα καταστήματα κράτησης, για τα οποία προκηρύσσονται οι θέσεις. Επιπλέον μόρια προσθέτουν η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας στις ένοπλες δυνάμεις ή στις ειδικές δυνάμεις, η προϋπηρεσία τους ως
εθελοντών πενταετούς υπηρεσίας κτλ. Επίσης, η κατοχή διπλώματος μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ στην ειδικότητα "Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας", η καλή γνώση ξένων γλωσσών κ.ά. 

Οι δοκιμασίες
Όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια, θα υποβληθούν σε υγειονομικές, ψυχοτεχνικές
και αθλητικές εξετάσεις. Ειδική επιτροπή του υπουργείου Δικαιοσύνης θα εξετάσει, μετά τις υγειονομικές
εξετάσεις, τον βαθμό ετοιμότητας, ψυχραιμίας και αντίληψης των υποψηφίων, ο οποίος θα διαπιστωθεί
με τεστ και εξέταση ψυχοτεχνικής δοκιμασίας. 


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
Μειώνονται στο μισό 
οι θέσεις 
Σκληρή «μάχη» για την εισαγωγή στις σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα πρέπει να δώσουν οι φετινοί υποψήφιοι των Πανελλαδικών, καθώς ανακοινώθηκε ότι οι θέσεις που διατίθενται φτάνουν συνολικά τις 580 από 1.244 πέρυσι. Σύμφωνα με την προκήρυξη από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 500 θέσεις θα δοθούν για τις σχολές Αστυφυλάκων και 80 για τις σχολές Αξιωματικών.
Όσοι επιθυμούν να εισαχθούν στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 6 Ιουλίου στα αστυνομικά τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, ενώ οι υποψήφιοι της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού» θα υποβάλουν την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι 27 Ιουλίου στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα ή στα προξενεία των χωρών που μένουν.
Δικαίωμα εισαγωγής στις αστυνομικές σχολές, σύμφωνα με την προκήρυξη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχουν όλοι όσοι διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
• Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από 01-01-1987 και μεταγενέστερα.
• Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της Χώρας.
• Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη σωματική ικανότητα υποψηφίων των Σχολών Στρατού Ξηράς.
• Να έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.
• Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.
• Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας κ.λπ.
Δικαιολογητικά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν στις ημερομηνίες που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι τα εξής:
• Αίτηση συμμετοχής
• Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου ευκρινώς
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
• Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων (χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών) και ότι δήλωσαν ή θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων-Αξιωματικών).
Η διαδικασία για 
τις ειδικές κατηγορίες
Μία σειρά πρόσθετων δικαιολογητικών θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κ.ά).
Ειδικότερα, οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσποδνία Πολυτέκνων Ελλάδος.
Τα παιδιά αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου χρειάζεται να υποβάλουν βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για έναν από τους ανωτέρω λόγους.
Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικών που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας πρέπει να φέρουν βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Πιστοποιητικό
Αναφορικά με τους γονείς τριών τέκνων και τα παιδιά τους προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ενώ σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.
Οι υποψήφιοι που θέλουν να δουν ολόκληρη την προκήρυξη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα www.hellenicpolice.gr.

tro-ma-ktiko.blogspot.com
... ...


. .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Νεότερη Παλαιότερη