Δωρεάν μαθήματα υπολογιστών

Στοχεύοντας στην επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου εκπαίδευση των ενηλίκων και των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας πάνω στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, η Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών του...
Δήμου Καβάλας στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας υλοποιεί δυο πολύ σημαντικές δράσεις που φέρουν τον τίτλο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ» και «ΠΡΟΩΘΩ».

Η δράση «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ»  αφορά ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στη χρήση της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών που προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους δημότες. Συγκεκριμένα έχουν σχεδιαστεί δύο  προγράμματα εκπαίδευσης:

α) Το πρώτο πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 24 ωρών αφορά την εκπαίδευση  ατόμων τρίτης ηλικίας πάνω στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Ο χώρος που πραγματοποιείται η εκπαίδευση είναι οι εγκαταστάσεις του κάθε ΚΑΠΗ από το οποίο προέρχονται οι ενδιαφερόμενοι. Για όλο το διάστημα της εκπαίδευσης εγκαθίσταται  σε κάθε κτίριο του ΚΑΠΗ ο απαραίτητος εξοπλισμός από τη Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμου. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος και το έντυπο της  αίτησης συμμετοχής που συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται στους χώρους των ΚΑΠΗ του Δήμου. Ήδη το πρόγραμμα ξεκίνησε με επιτυχία να υλοποιείται στο Α’ ΚΑΠΗ στη οδό Τσολάκη κάθε Τρίτη και Πέμπτη σε δυο τμήματα τις ώρες 09.00 – 10.30 και 11.00 – 12.30.

β) Το δεύτερο πρόγραμμα διάρκειας 40 ωρών αφορά τη δωρεάν εκπαίδευση ενηλίκων  πάνω στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Ο χώρος που θα πραγματοποιείται η εκπαίδευση είναι οι εγκαταστάσεις της αίθουσας υπολογιστών στο κτήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος και το έντυπο της αίτησης συμμετοχής που πρέπει να συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι βρίσκονται στους χώρους της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, όλων των ΚΕΠ του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.kavala.gov.gr. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μέχρι τα τέλη Αυγούστου και αφού ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των αιτήσεων.

Ως εκπαιδευτές για τη συγκεκριμένη ενέργεια απασχολούνται από το  Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας οι: Κωνσταντίνος Αραμπατζής και Κυριακή Χαντζαρίδου.

Η ενέργεια «ΠΡΟΩΘΩ» αφορά την πρωτογενή συλλογή πληροφοριών τουριστικού ενδιαφέροντος και την προώθησή τους μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας http://www.kavala.gov.gr

Δωρεάν μαθήματα υπολογιστών στην Καβάλα Η δράση περιλαμβάνει την καταγραφή και την προώθηση των επιχειρήσεων στο χώρο της εστίασης, της διαμονής, της διασκέδασης κλπ. που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Καβάλας. Τις  πληροφορίες αυτές καταγράφουν και ταξινομούν οι απασχολούμενοι του  Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας με την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υπηρεσιών.


olafree.blogspot.gr

 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Νεότερη Παλαιότερη