Ευκαιρίες απασχόλησης για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες

Ευκαιρίες απασχόλησης για ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες

Η επαγγελματική κατάρτιση και η δημιουργία θέσεων εργασίας για συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες είναι ο στόχος του σχεδίου με τίτλο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων»  που
υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Αλληλεγγύης» στην οποία συμμετέχει και η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Το σχέδιο προβλέπει την επαγγελματική κατάρτιση των ωφελουμένων και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών (συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.ά.) για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης 3 :«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».
Απευθύνεται σε: α) μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 χρόνων με χαμηλά τυπικά προσόντα, β) άνεργους ευρισκόμενους σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενους από φτώχεια, γ) άστεγους συμπολίτες μας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοικοι Δήμου Αθηναίων ή Μοσχάτου – Ταύρου και μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ως τις 26 Οκτωβρίου 2012.
Για την πλήρη παρουσίαση του Σχεδίου προς τους ενδιαφερόμενους η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, διοργανώνει ημερίδα την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 π.μ. στο Θεολογικό Οικοτροφείο της Αποστολικής Διακονίας (Ελευθερίου Βενιζέλου 42, Αγία Βαρβάρα Αττικής –δίπλα στο Προσκύνημα της Αγίας Βαρβάρας)./adiexodos.gr

 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Νεότερη Παλαιότερη