Νέα Προγράμματα για 6500 Ανέργους μέσω ΕΣΠΑ σε Στερεά Ελλάδα

Νέα Προγράμματα για 6500 Ανέργους μέσω ΕΣΠΑ σε Στερεά Ελλάδα

6500 άνεργοι και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου θα ωφεληθούν από την επιπλέον χρηματοδότηση που εξασφάλισε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών και Δικτύων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποιήση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας και κατάρτισης αλλά και για ευπαθείς ομάδες.

Συγκεκριμένα, εξασφαλίστηκαν επιπλέον πόροι ύψους 26 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση προγραμμάτων για ανέργους κοινωφελούς εργασίας και την καταπολέμηση της φτώχιας.  

Το πρόβλημα της χρηματοδότησης των συγκεκριμένων περιφερειών ανέκυψε λόγω της εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων του ΕΣΠΑ που δεν μπορούσαν να αναπληρωθούν διότι,οι πόροι που διατίθενται σε αυτές τις περιφέρειες, για την περίοδο 2007-2013, ήταν εξαρχής περιορισμένοι καθώς κατατάσσονται στην κατηγορία των περιφερειών με κατά κεφαλήν εισόδημα υψηλότερο του 75% του κοινοτικού μέσου όρου.

Η χρηματοδότηση που εξασφαλίσθηκε, θα αξιοποιηθεί για την υλοποίηση προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, και τοπικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση από τα οποία προβλέπεται να ωφεληθούν περίπου 4.500 άνεργοι. Ακόμη, κατάρτιση 1.900 ανέργων στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και κατάρτιση και υποχρεωτική απασχόληση 100 ανέργων σε ορυχεία και λατομεία.

   Στις δράσεις περιλαμβάνεται η συγκρότηση Δικτύου άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας, μέσω 15 Κοινωνικών Δομών όπως: Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων κ.α.

   Περιλαμβάνονται επίσης, η διαθρωτική προσαρμογή επιχειρήσεων μέσα από δράσεις κατάρτισης και επανακατάρτισης του προσωπικού, με ωφελούμενες 650 επιχειρήσεις και τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, οι οποίες θα συμβάλουν στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας 565 ανέργων που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες.
πηγή :ΑΠΕ

 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Νεότερη Παλαιότερη