Ομάδα ασφαλιστικών συμβούλων ζητά ασφαλιστές, διάφορα στελέχη πωλήσεων.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ομάδα ασφαλιστικών συμβούλων ζητά ασφαλιστές, διάφορα στελέχη πωλήσεων με εμπειρία ή χωρίς για
ανάπτυξη νεοσύστατου γραφείου πωλήσεων, παρέχονται χαρτοφυλάκιο, εκπαίδευση, υψηλές προμήθειες, bonus παραγωγικότητας, εξέλιξη στον ασφαλιστικό χώρο

Επικοινωνία με υπεύθυνο αγγελίας

.Email:  sophianikou@gmail.com .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Νεότερη Παλαιότερη