Ο Πολυεθνικός Όμιλος WS-GLAMOUR αναζητεί άτομα για το ανθρώπινο δυναμικό του στην Ελλάδα

Ο Πολυεθνικός Όμιλος WS-GLAMOUR αναζητεί άτομα για το ανθρώπινο δυναμικό του στην Ελλάδα

Ο Πολυεθνικός Όμιλος WS-GLAMOUR αναζητεί 5 σοβαρά ενήλικα άτομα για το ανθρώπινο δυναμικό του στην Ελλάδα στον τομέα των αρωμάτων. Απαραίτητες
προϋποθέσεις υποψηφίων: α) Άριστες Επικοινωνιακές Ικανότητες β) Διδάξιμος γ) Όρεξη για δουλειά δ) Φιλοδοξία Οι αμοιβές και η εκπαίδευση των ατόμων θα καθοριστούν στο ραντεβού με τον συνεργάτη μας στο Βόλο .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Νεότερη Παλαιότερη