ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Είμαι εργολάβος Μηχανολογικών εγκαταστάσεων από το 1977  (Υδραυλικών, Θέρμανσης, κεντρικού κλιματισμού, Γεωθερμίας, Ηλιοθερμίας, βιολογικών καθαρισμών), ζητώ συνεργασία με κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα η στο Εξωτερικό, στον τομέα των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων.
Επικοινωνία με υπεύθυνο αγγελίας


E-Mail: mixanologikaerga@gmail.com


 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Νεότερη Παλαιότερη