Τεχνική Εταιρεία ζητά να προσλάβει ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ - ΛΟΓΙΣΤΗ

Τεχνική Εταιρεία ζητά να προσλάβει ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ - ΛΟΓΙΣΤΗ

Απαραίτητα προσόντα:
  • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Λογιστικής - Οικονομικής Κατεύθυνσης. Μεταπτυχιακός τίτλος στα Οικονομικά θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Τουλάχιστον 3ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Εμπειρία σε φορολογικά θέματα
  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
  • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
  • Ομαδικό πνεύμα

Επικοινωνία : tenacareer@gmail.com
Fax 2463054441


 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Νεότερη Παλαιότερη