Ιδιαίτερα Αγγλικών για παιδιά δημοτικού

Ιδιαίτερα Αγγλικών για παιδιά δημοτικού

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών σε μαθητές δημοτικού στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης και στο κέντρο από κάτοχο πτυχίου Michigan επιπέδου Proficiency με εμπειρία για ένα σωστό ξεκίνημα στην Αγγλική γλώσσα μέχρι και την απόκτηση πτυχίου. Τιμές οικονομικές. Τηλέφωνο: Κωνσταντίνα 6985765412 E-mail:konstantina.ev@gmail.com


 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Νεότερη Παλαιότερη