ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΛΕΓΕΤΑΙ EDU.

«Και τώρα τι να γράψω;». Ακόμα το σκέφτεστε; Σοβαρή  επιμόρφωση στην καλύτερη τιμή σε συνδυασμό με τα πιο εξελιγμένα «εργαλεία εκμάθησης» προσφέρει το ετήσιο πρόγραμμα επιμορφωτικών εισηγήσεων δημοσιογραφίας  της εταιρείας NMOS μέσω της διαδικτυακής  πλατφόρμας  http://edu.typologos.com/  που λειτουργεί ήδη στο διαδίκτυο βασιζόμενη στο πολύ -εργαλείο του Moodle! Το Moodle  αξιοποιούν και πολλά από τα  κορυφαία πανεπιστήμια της υφηλίου  !To  πρόγραμμα  θα αρχίσει λίαν συντόμως  μόλις συμπληρωθεί το πρώτο τμήμα 10-15 ατόμων!

Πρώτο πλεονέκτημα, του  συγκεκριμένου προγράμματος είναι ότι προσφέρει  τις  πολύ προσιτές   τιμές  των 307,5 ευρώ τον χρόνο (250 ευρώ+ 23% ΦΠΑ)  για τα άτομα κάθε ηλικίας και των   233, 7 ευρώ (190 ευρώ + 23% ΦΠΑ), που αφορά στους υποψήφιους  των  σχολών δημοσιογραφίας- φοιτητές- σπουδαστές  -   μαθητές της τρίτης τάξης του λυκείου, στα άτομα με αναπηρία, στους ανέργους-  πολύτεκνους-  τρίτεκνους, στις μονογονεϊκές οικογένειες,  καθώς και στα μέλη των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Δεύτερο  πλεονέκτημα,  είναι οι  παροχές, που δίνει η  ίδια η διαδικτυακή  πλατφόρμας, που προσφέρει τα εξής:
1.Προσωπικό ιστοχώρο με  το προφίλ του κάθε συμμετέχοντα ή της κάθε συμμετέχουσας με δυνατότητα αλληλογραφίας με τον εισηγητή  και  άλλους εκπαιδευόμενους!
2.Δυνατότητα άμεσης οnline αλληλογραφίας υπό την μορφή chat με τον  εισηγητή!
3.Απευθείας παραδόσεις των εισηγήσεων μέσα  από ένα άλλο  δωμάτιο εικονικής virtual τάξης, που διαθέτει ένα ακόμη chatroom, καθώς και μια σειρά  εκπαιδευτικών εργαλείων!
4.Δυνατότητα απευθείας υποβολής  των εργασιών  του  εκπαιδευόμενου μέσω online κειμένου «κατάθεσης»  ή  της προηγμένης αποστολής- «ανεβάσματος»  αρχείων!
5.Την δυνατότητα συμμετοχής σε συζητήσεις  των εκπαιδευόμενων μέσω ενοτήτων μαθημάτων, ομάδων ή τάξεων!
6.Σειρά επιμορφωτικών «εργαλείων», όπως είναι τα κουίζ, τα λεξικά, οι εγκυκλοπαίδειες, τα wikis, οι ασκήσεις διαφόρων τύπων,  τα ερωτηματολόγια, η  δημιουργία ερευνών,  η υποβολή εργασιών, οι βαθμολογήσεις, οι αξιολογήσεις, τα ημερολόγια, οι  συζητήσεις, τα εργαστήρια, οι πηγές πληροφοριών, των links, τα εκπαιδευτικά βιβλία, η δυνατότητα συγγραφής κειμένου- ιστοσελίδας!

Τρίτο πλεονέκτημα  είναι ότι   στους συμμετέχοντες παρέχεται δωρεάν όλο το εκπαιδευτικό υλικό προς αποκλειστική ατομική τους χρήση!

Τέταρτο πλεονέκτημα  είναι ότι μετά από  το τέλος του ετήσιου προγράμματος  ακολουθεί  η επίδοση συμμετοχής- παρακολούθησης, η δυνατότητα πρακτικής  εξάσκησης στο δημοσιογραφικό project της NMOS, www.typologos.com    και η επίδοση συστατικής επιστολής από τον δημοσιογράφο, κ. Νικόλαο Μόσχοβο.

Πέμπτο πλεονέκτημα είναι ότι προσφέρεται έκπτωση   της τάξης του 50%  για την τιμή (επί του καθαρού ποσού), εφόσον καταβληθεί εφάπαξ όλο το ποσό του δικαιώματος συμμετοχής στο ετήσιο πρόγραμμα  επιμορφωτικών εισηγήσεων δημοσιογραφίας.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας επιμορφωτικών σεμιναρίων, http://edu.typologos.com/  κι αφορά:

Όσους-ες ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις με στόχο να εισέλθουν στις πανεπιστημιακές σχολές δημοσιογραφίας και στα αντίστοιχα τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας των ΤΕΙ της χώρας ή έχουν πετύχει την εισαγωγή τους στο πρώτο έτος  αυτών των τμημάτων ή των σχολών. Όσους- ες ανεξαρτήτως ηλικίας θέλουν να μάθουν καινούργια πράγματα και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Το αντικείμενο των εισηγήσεων έγκεινται στα είδη της δημοσιογραφίας-  του δημοσιογραφικού λόγου- του ρεπορτάζ, στους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, καθώς και σε ιστορικά στοιχεία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Για την παρακολούθηση της διαδικτυακής πλατφόρμας δεν είναι  αναγκαία η εγκατάσταση ενός  ειδικού λογισμικού προγράμματος, αλλά καθίσταται απαραίτητη η απρόσκοπτη σύνδεση του κάθε  χρήστη  στο διαδίκτυο.

Η εγγραφή – συνυπολογιζόμενη στο ολικό ποσό-   διαμορφώθηκε στα 20 ευρώ+23% ΦΠΑ (24,6 ευρώ) για τους εκπαιδευόμενους κάθε ηλικίας,  στα 15 ευρώ +23% ΦΠΑ (18,45 ευρώ) για   φοιτητές- σπουδαστές -   άνεργους- πολύτεκνους- τρίτεκνους-   άτομα  με αναπηρία-  μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων ή συλλόγων και στα 10  ευρώ +23% ΦΠΑ (12,3 ευρώ) για τους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης τάξης του Λυκείου. Με την εγγραφή  δίνεται θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, ενώ το υπόλοιπο ποσό  καταβάλλεται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις μετά από την έναρξη του  προγράμματος.   

Χαρακτηριστικό είναι ότι την έκπτωση της τάξης του 20%, (επί του καθαρού ποσού) για το δικαίωμα συμμετοχής στο ετήσιο διαδικτυακό πρόγραμμα επιμορφωτικών εισηγήσεων δημοσιογραφίας θα λάβουν  κι όσοι-ες έλαβαν μέρος στα  σεμινάρια  της Δευτέρας 10 Ιουλίου και της Δευτέρας 2 Σεπτεμβρίου 2013, αρκεί να δηλώσουν ονομαστική συμμετοχή στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. Υπόψη ότι  οι συμμετέχοντες –συμμετέχουσες αυτών των δύο σεμιναρίων δεν χρειάζεται να καταβάλουν  ξανά για την εγγραφή τους στο ετήσιο πρόγραμμα.

Το  ετήσιο   πρωτοποριακό   διαδικτυακό  πρόγραμμα   επιμορφωτικών εισηγήσεων δημοσιογραφίας  της NMOS  λειτουργεί  ήδη σελίδα στο Facebook  και στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση :

Για τις  εγγραφές μπορούν οι ενδιαφερόμενοι-ες να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την εξής φόρμα:


Σημειωτέον ότι σε εύθετο χρόνο θα ανακοινωθεί και η δυνατότητα παρακολούθησης   σεμιναρίων του ίδιου προγράμματος, στη Θεσσαλονίκη.
ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΩΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η ΝΜΟS προσφέρει και τη δυνατότητα τρίωρων προσωπικών διαδικτυακών σεμιναρίων για όσους- ες επιλέξουν αυτή τη μορφή παρακολούθησης.
Το δικαίωμα συμμετοχής στα   τρίωρα  προσωπικά διαδικτυακά σεμινάρια (ανά εισήγηση)  διαμορφώθηκε μόλις  στα 20 ευρώ +23% ΦΠΑ ( 24,6 ευρώ).
Για  φοιτητές- σπουδαστές   άνεργους-   άτομα  με αναπηρία – πολύτεκνους- τρίτεκνους-μονογονεϊκές οικογένειες- μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων – συλλόγων διαμορφώθηκε το δικαίωμα συμμετοχής  (ανά μια τρίωρη  εισήγηση)  στα 15 ευρώ +23% ΦΠΑ (18,45 ευρώ). Για τους μαθητές και τις μαθήτριες  της τρίτης τάξης του Λυκείου, διαμορφώθηκε το δικαίωμα συμμετοχής  (ανά μια τρίωρη  εισήγηση)  στα 10  ευρώ +23% ΦΠΑ (12,3 ευρώ).
Πληροφορίες για τις εγγραφές στο  ετήσιο διαδικτυακό  project επιμορφωτικών εισηγήσεων  δημοσιογραφίας  και για τις ατομικές επιμορφωτικές  παραδόσεις  παρέχονται καθημερινά ή γίνονται  από τα γραφεία της ΝΜΟS, που εδρεύουν στην οδό Παυσανία 21, Τ.Κ. 54352, Άνω Τούμπα- Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-286.962, κινητό 6944-18.17.72, e-mail: info@nmos.gr   .

©Typologos.com 2013.


 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

Share/Bookmark
Post A Comment
  • Τα σχόλια σας ΕΔΩ . . Comment using Blogger
  • . .ή στο Facebook . Comment using Facebook
  • . . Comment using Disqus

Δεν υπάρχουν σχόλια :

aggelies.pro