Εταιρεία ζητεί Κυρία, για γραμματειακή υποστήριξη

Εταιρεία ζητεί Κυρία, για γραμματειακή υποστήριξη

ΜΕΓΆΛΗ εταιρεία Μαζικής Εστίασης ζητεί Κυρία, για γραμματειακή υποστήριξη, απαραίτητα Αγγλική, Office, Internet. Επιθυμητή γνώση δευτερευόντων ξένων γλωσσών (Γερμανικά/Ιταλικά/Γαλλικά). Θα προτιμηθούν κάτοχοι κάρτας ανεργίας. Βιογραφικά με φωτογραφία. .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Νεότερη Παλαιότερη