Μονάδα παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων επιθυμεί να προσλάβει: ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μονάδα παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων στην Ελευσίνα, επιθυμεί να προσλάβει:
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:
- Απόφοιτοι σχολών Τεχνολογίας Τροφίμων ή Γεωπονικής ή Μηχανολόγοι ΤΕΙ/ΑΕΙ
- Να μιλούν άριστα την αγγλική γλώσσα
- Να έχουν εργαστεί σε παραγωγική μονάδα τροφίμων
- Να έχουν διοικήσει εργατοϋπαλληλικό προσωπικό
- Να είναι ικανοί εκτός από τους στόχου παραγωγής, να επιτυγχάνουν και τους οικονομικούς στόχους της παραγωγικής μονάδας
- Να γνωρίζουν τις αρχές συντήρησης του τεχνολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας
- Να εργάζονται σε καθεστώς εναλλασσόμενων βαρδιών
- Να μπορούν να εργάζονται χωρίς επίβλεψη, επιδεικνύοντας αποτελεσματικότητα

Επικοινωνία με υπεύθυνο αγγελίας


Email: selectiondpt@cremedelacreme.gr .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Νεότερη Παλαιότερη