Βιομηχανική επιχείρηση στην περιοχή Μάνδρας Αττικής επιθυμεί να συνεργαστεί με: ΒΟΗΘΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

Βιομηχανική επιχείρηση στην περιοχή Μάνδρας Αττικής επιθυμεί να συνεργαστεί με:
ΒΟΗΘΟ ΛΟΓΙΣΤΗ
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία 2-4 έτη και να έχουν αναλάβει ουσιαστικές αρμοδιότητες στο λογιστήριο μιας βιομηχανικής εταιρείας, διαθέτοντας γνώση κοστολόγησης.
Θα πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωμένοι/ες με το λογιστικό επάγγελμα και να έχουν ασχοληθεί με όλο το φάσμα εργασιών ενός εσωτερικού λογιστηρίου.
Οι θέση απαιτεί οι υποψήφιοι να γνωρίζουν οικονομική ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας και να έχουν την ικανότητα να παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτά σε εβδομαδιαία βάση.
Προσφέρεται μόνιμη απασχόληση και σταθερό μηνιαίο εισόδημα.
 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Νεότερη Παλαιότερη