Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ (για την Αυστραλία)

Οι πελάτες μας, νοσοκομεία, κλινικές και ιδρύματα λοιπών δομών κοινωνικής πρόνοιας, ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με συμβάσεις αορίστου χρόνου με έλληνες
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ (για την Αυστραλία)
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα:
- πτυχίο ΑΕΙ Νοσηλευτικής ή Α-ΤΕΙ,
- να διαθέτουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία μετά τις σπουδές τους σε διάφορα τμήματα ή κλινικές του νοσοκομειακού τομέα (παθολογικού, χειρουργικού) ή γηριατρικής η εργαστηρίων,
- να διαθέτουν στο φάκελό τους τις κατάλληλες γραπτές επαγγελματικές συστάσεις
- να μιλούν άριστα τουλάχιστον την αγγλική γλώσσα
- να επιτύχουν στις σχετικές εξετάσεις γλωσσικής και επιστημονικής επάρκειας
- να επιθυμούν να διαμείνουν μόνιμα σε πόλεις της Αυστραλίας.
Οι υποψήφιοι/ες θα εξεταστούν ως προς τις πιο πάνω 2 απαιτούμενες επάρκειες στην Ελλάδα, θα παραχωρήσουν με τηλε-διάσκεψη συνεντεύξεις προς τους συνεργάτες της εταιρίας μας στη Βρετανία και εν συνεχεία θα παραχωρήσουν συνεντεύξεις με τους εκπροσώπους των εργοδοτών.
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι/ες αφού υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας με το νέο τους εργοδότη και τακτοποιηθούν όλες οι νόμιμες απαιτήσεις, θα κληθούν να μετακινηθούν προς την Αυστραλία για ανάληψη εργασίας σε χρόνο που θα ορισθεί κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών.

Επικοινωνία με υπεύθυνο αγγελίας


.Emailselectiondpt@cremedelacreme.gr .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Νεότερη Παλαιότερη