Επιχειρήσεις ζητούν ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ

Οι πελάτες μας, βιομηχανικές επιχειρήσεις της Γερμανίας, ζητούν για συμβάσεις διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους:
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ PROJECT MANAGERS
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

για 6 πόλεις της Γερμανίας.
Οι κατάληλοι υποψήφιοι, γυναίκες και άνδρες, θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών σχολών ή ΤΕΙ, με προϋπηρεσία στους πιο πάνω γνωστικούς χώρους, να είναι άριστοι γνώστες της γερμανικής και της αγγλικής γλωσσών.
Η αρχική επιλογή θα γίνει στην Ελλάδα και εν συνεχεία οι υποψήφιοι θα υπογράψουν ατομικές συμβάσεις εργασίας με τους πελάτες μας.
Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων θα πρέπει να είναι σε μορφή Microsoft Word γραμμένα υποχρεωτικά αφενός στα στα γερμανικά και αφετέρου αγγλικά (ελληνικά προαιρετικά).
Επικοινωνία με υπεύθυνο αγγελίας

Emailselectiondpt@cremedelacreme.gr .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Νεότερη Παλαιότερη