Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Η Waterway Α.Ε θα προσλάβει συνεργάτες στο τμήμα πωλήσεων.

Η Waterway Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των πωλήσεων οικιακών φίλτρων νερού. 
Αναπτύσσοντας το δίκτυο ανθρωπίνου δυναμικού της, θα προσλάβει συνεργάτες στο τμήμα πωλήσεων.
Οι συνεργάτες θα είναι: κυρίες ή κύριοι άνω των 24 ετών, με απολυτήριο λυκείου, μπορεί δε να έχουν και άλλη δραστηριότητα (part time συνεργάτες).
Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: πτυχίο ανωτάτης σχολής, δελτίο παροχής υπηρεσιών, εμπειρία στις πωλήσεις υπηρεσιών ή προϊόντων.
Αποστολή βιογραφικών: info@waterway.gr
 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Νεότερη Παλαιότερη