Η Waterway Α.Ε θα προσλάβει συνεργάτες στο τμήμα πωλήσεων.

Η Waterway Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των πωλήσεων οικιακών φίλτρων νερού. 
Αναπτύσσοντας το δίκτυο ανθρωπίνου δυναμικού της, θα προσλάβει συνεργάτες στο τμήμα πωλήσεων.
Οι συνεργάτες θα είναι: κυρίες ή κύριοι άνω των 24 ετών, με απολυτήριο λυκείου, μπορεί δε να έχουν και άλλη δραστηριότητα (part time συνεργάτες).
Επιπλέον επιθυμητά προσόντα: πτυχίο ανωτάτης σχολής, δελτίο παροχής υπηρεσιών, εμπειρία στις πωλήσεις υπηρεσιών ή προϊόντων.
Αποστολή βιογραφικών: info@waterway.gr
 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Νεότερη Παλαιότερη