Η Megasoft ΑΕ επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της Delphi Software Engineer

Η Megasoft ΑΕ επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της Delphi Software Engineer 
(KΩΔ. DSE14)
Απαιτούμενα προσόντα:
• Άριστη γνώση Delphi και PHP 
• Άριστη γνώση MS SQL
• Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Η εταιρεία προσφέρει:
• Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Συνεχή εκπαίδευση
• Προοπτικές Εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μόνον εφόσον διαθέτουν όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα, αναφέροντας τον κωδικό θέσης DSE14 με e-mail στο: info@megasoft.gr ή με fax στο: 210-3450548. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3416900. Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.


 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Νεότερη Παλαιότερη