Εταιρία επιθυμεί να προσλάβει έναν μία: IT PROGRAMMER

Εταιρία της Θεσσαλονίκης, επιθυμεί για τις ανάγκες μηχανοργάνωσής της να προσλάβει έναν μία:
IT PROGRAMMER (Θεσσαλονίκη)
Οι απολύτως απαραίτητες γνώσεις του/της θα πρέπει να αφορούν κυρίως τα πιο κάτω:
- C# .NET Framework 3.5+
ASP.NET Web Forms
- SQL Server 2008+
- HTML
- CSS
- JavaScript
Οι προαιρετικές γνώσεις του/της θα πρέπει όμως να περιλαμβάνουν τα πιο κάτω:
- .NET Framework Custom Controls (Web/Server Controls)
- .NET Framework DataSets
- .NET Framework Reflections
- .NET Framework LINQ
ASP.NET Ajax
ASP.NET User Controls
ASP.NET Web Services
- HTML 5
- CSS 3
- JavaScript OOP/Classes/Prototypes
- jQuery
- jQuery Plugins
- jQuery UI
- jQuery UI Widgets
Παρακαλείσθε τα βιογραφικά σας σημειώματα να τα στέλνετε σε μορφή επεξεργαστή κειμένου και να περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.


Επικοινωνία με υπεύθυνο αγγελίας


.Email: selectiondpt@cremedelacreme.gr .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Νεότερη Παλαιότερη