Ελληνική βιομηχανική επιχείρηση ζητεί να προσλάβει τρεις: ΠΩΛΗΤΕΣ XVAN

Ο πελάτης μας, ελληνική βιομηχανική επιχείρηση ζητεί για τις ανάγκες στελέχωσης του τμήματος πωλήσεων, να προσλάβει τρεις:
ΠΩΛΗΤΕΣ XVAN
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία στο ίδιο αντικείμενο τουλάχιστον 1 έτους, συνοδευόμενη από τις κατάλληλες αρετές πωλήσεων, επικοινωνίας, οικονομικής διαχείρισης, που συνοδεύουν και χαρακτηρίζουν την εκτέλεση της εργασίας για την υπόψη θέση.

Επικοινωνία με υπεύθυνο αγγελίας


Emailselectiondpt@cremedelacreme.gr .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Νεότερη Παλαιότερη