Οικονομολόγοι - Τραπεζικοί

ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ(Financial Planning) σε: Επενδύσεις, διαχείριση κινδύνου, τραπεζικά. ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχιούχες/χοι ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, άνω των 27 ετών. Ποιοτική εκπαίδευση-αξιοκρατική εξέλιξη.

Επικοινωνία με υπεύθυνο αγγελίας

τηλέφωνο 210-6773990, κυρία Καρρά.


 Ε-mail   karram192@yahoo.gr .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Νεότερη Παλαιότερη