Διαγωνισμοί Δημοσίου: Το προσωπικό μας είναι σε θέση να προετοιμάσει τον φάκελο συμμετοχής σας

Το έμπειρο προσωπικό μας είναι σε θέση να προετοιμάσει και να οργανώσει τον φάκελο συμμετοχής σας σε κάθε Διαγωνισμό, διασφαλίζοντας την έγκαιρη παράδοσή του και παρέχοντας απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των στοιχείων της εταιρείας σας.

Παρέχουμε:
* Λήψη Διακήρυξης.
* Μελέτη των όρων του Διαγωνισμού.
* Διευκρινίσεις από την υπηρεσία διενέργειας του Διαγωνισμού.
* Σχεδιασμό και διαμόρφωση της Προσφοράς.
* Σύνταξη / συλλογή δικαιολογητικών συμμετοχής ή / και κατακύρωσης.
* Δυνατότητα δημιουργίας φακέλου Προσφοράς.
* Δυνατότητα κατάθεσης φακέλου.
* Δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας του Διαγωνισμού.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να προτείνουμε την ιδανική λύση, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Τηλ.: 2310-222541 & 2310-222696


 .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..
Νεότερη Παλαιότερη