Ανώνυμη Εταιρία αναζητά: Διευθυντικό Στέλεχος Τμήματος Ανάπτυξης

Ανώνυμη Εταιρία Πιστοποίησης με έδρα την 
Αθήνα, αναζητά:
Διευθυντικό Στέλεχος Τμήματος Ανάπτυξης
Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ (Χημικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός)
• Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στον τομέα των τροφίμων, εκ των οποίων 3 χρόνια σε θέση ευθύνης
• Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ
• Δυνατότητα ταξιδιών
• Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
• Πολύ καλή επικοινωνία και ικανότητα παρουσιάσεων
• Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
• Δίπλωμα οδήγησης
Επιθυμητά Προσόντα:
• Καλή γνώση του νομοθετικού πλαισίου τροφίμων και ποτών.
• Επιθυμητές μεταπτυχιακές σπουδές στο Marketing ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Επιθυμητή εμπειρία στο χώρο της πιστοποίησης ή στη διαχείριση συστημάτων ποιότητας ISO 9001 , 14000 , 18000 , 22000 17025, 17021.
Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα,
στο email:
cvs.certification@gmail.com
Αξιολογούνται μόνο οι υποψηφιότητες που πληρούν τις ανωτέρω απαιτήσεις. .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

Νεότερη Παλαιότερη