Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ Περιποίηση Προσώπου
Περιποίηση Σώματος
Στοματική Περιποίηση
Περιποίηση Μαλλιών
Ανδρική Περιποίηση
Αντηλιακή Προστασία
Παιδική Περιποίηση εργασία από το σπίτι μέσω ίντερνετ

Ζητείται ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ με Γνώσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Η Genco Power ΑΕ πάντα πρωτοπόρα και δυναμική στον απαιτητικό χώρο των IT, Cloud Computing, IP Telephony, Broadband Networks & Security, προσφέρει μια δυναμική θέση Τεχνικού Δικτύων και
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων.

Επιθυμητές Γνώσεις
 Installation & Administration σε MS Windows Desktops & MS Windows Servers/Domains
 Installation & Administration Hyper-V VIRTUALIZATION
 Network, Routing & Firewall Configuration & Administration
 Εγκατάσταση περιφερειακών και επίλυση προβλημάτων
 Asterisk PBX Installation & Administration
 Αγγλικά

Επιθυμητά Προσόντα
 Αναγνώριση προβλημάτων και επίλυσή τους
 Οξυδέρκεια και γρήγορη κατανόηση
 Καλή χρήση του επαγγελματικού γραπτού λόγου στα ελληνικά και τα αγγλικά
 Ικανότητα επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου
 Ομαδικό πνεύμα και καλή συνεργασία με τους συναδέλφους
 Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 Δυνατότητα σχεδιασμού και οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου και όγκου εργασίας και ορθής ολοκλήρωσης εργασιών
 Επιθυμία για συνεχή εκπαίδευση και εκμάθηση νέων τεχνολογιών
 Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μηχανής
Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία στα παραπάνω αντικείμενα.

Αποστολή Βιογραφικού στο: jobs@genco.gr .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

Νεότερη Παλαιότερη