Ζητείται ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ με Γνώσεις Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Η Genco Power ΑΕ πάντα πρωτοπόρα και δυναμική στον απαιτητικό χώρο των IT, Cloud Computing, IP Telephony, Broadband Networks & Security, προσφέρει μια δυναμική θέση Τεχνικού Δικτύων και
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων.

Επιθυμητές Γνώσεις
 Installation & Administration σε MS Windows Desktops & MS Windows Servers/Domains
 Installation & Administration Hyper-V VIRTUALIZATION
 Network, Routing & Firewall Configuration & Administration
 Εγκατάσταση περιφερειακών και επίλυση προβλημάτων
 Asterisk PBX Installation & Administration
 Αγγλικά

Επιθυμητά Προσόντα
 Αναγνώριση προβλημάτων και επίλυσή τους
 Οξυδέρκεια και γρήγορη κατανόηση
 Καλή χρήση του επαγγελματικού γραπτού λόγου στα ελληνικά και τα αγγλικά
 Ικανότητα επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου
 Ομαδικό πνεύμα και καλή συνεργασία με τους συναδέλφους
 Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 Δυνατότητα σχεδιασμού και οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου και όγκου εργασίας και ορθής ολοκλήρωσης εργασιών
 Επιθυμία για συνεχή εκπαίδευση και εκμάθηση νέων τεχνολογιών
 Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή μηχανής
Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία στα παραπάνω αντικείμενα.

Αποστολή Βιογραφικού στο: jobs@genco.gr .. Κοινοποιήστε την καταχώρηση που μόλις διαβάσατε αν θεωρείτε ότι πρέπει να την πληροφορηθούν και οι φίλοι σας με την βοήθεια της πιο κάτω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης ..

Νεότερη Παλαιότερη